Latvijas lielākās industrijas

Latvijas lielākās industrijas (tautsaimniecības nozares) strādājošo skaita ziņā 2015. gada 3. ceturksnī pēc Centrālās statistikas pārvaldes datubāzes datiem bija vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, automobiļu un motociklu remonts ar 134,6 tūkstošiem nodarbināto, apstrādes rūpniecība, kurā datubāze uzrāda 116 tūkstošus strādājošo, lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivjsaimniecība ar 76,3 tūkstošiem darbinieku, būvniecība – 69 tūkstoši nodarbināto, nekustamā īpašuma nozare ar 18,7 tūkstošiem strādājošo, elektroenerģijas apgāde, gāzes apgāde, siltumapgāde, gaisa kondicionēšana – 9,9 tūkstoši, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde– 5,5 tūkstoši strādājošo.

Pēc ieguldījuma IKP ziņā piedāvājami šādi dati. Delfi bizness 30. novembrī rakstā „Gada laikā Latvijas IKP pieaudzis par 3,3%” secina, ka ražojošajās industrijas pieaugusi koksnes un koka izstrādājumu ražošana – par 6%, datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana – par 27%, mēbeļu ražošana – par 17%. Savukārt kritumu par 2% uzrādījušas pārtikas produktu ražošana, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana, kā arī gatavo metālizstrādājumu ražošana. Šis pats avots liecina, ka 2015. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2014. gada 3. ceturksni, IKP pieaugumu veicināja tautsaimniecībā nozīmīgās nozares – apstrādes rūpniecība, būvniecība, tirdzniecība un nekustamo īpašumu nozare. Būvniecības apjoms pieaudzis par 4,9%, vairumtirdzniecībā tirdzniecībā pieaugums vērojams par 6%, mazumtirdzniecībā – par 5%. Nekustamo īpašumu tirgū nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana pieaugusi par 11%.

Svarīgi ir saprast, ka ne vien lielākās industrijas, bet arī Latvijai nozīmīgākās nozares ir spēcīgs instruments ekonomikā. Saskaņā ar Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014. – 2020. gadam, viens no rīcības virzieniem ir augstražīga un eksportspējīga ražošana un starptautiski konkurētspējīgi pakalpojumi. Produktivitātes paaugstināšanai nepieciešama laba satiksmes infrastruktūra. Minēts, ka finanšu apkalpošana, loģistika un tranzīts ir nozares, kas saglabā eksporta spēju un turpina attīstīties.

No iepriekš minētā izriet, ka attīstības plāns par perspektīvām uzskata tās nozares, kuras attīstīs eksporta ražošanu, kā finanšu nozare, loģistika un tranzīts, bet, lai veicinātu produktivitāti ražošanā vispār, jāattīsta informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un transporta infrastruktūra, kurās arī paredzēts ieguldīt daudz ES fondu līdzekļu. Tādēļ valsts plānā ierakstīts, ka 35 % investīciju plānots novirzīt eksportspējīgo nozaru attīstībai.

Zināms, ka Latvijas lielākās industrijas (tautsaimniecības nozares) senāk bija cukura ražošana, jo Latvijā bija vairākas cukura fabrikas. Dažas no tām bija Jelgavas cukuru fabrika, Jēkabpils cukura fabrika, kura spēja ražot saldu cukuru. Tās tika slēgtas un Latvija pārtrauca cukura ražošanu.