Jelgavas cukurfabrika šodien

Šodien, Jelgavas cukurfabrika vairs neeksistē. Lielākā daļa no fabrikas ēkām ir nojauktas un palikušajās ēkas darbojas uzņēmums „Riverside Properties”. Šis uzņēmums ir tā pati Jelgavas cukurfabrika, bet tā ir pēc uzņēmuma restrukturizācijas. Pēc 2007. gada, uzņēmuma ēkas sāka nojaukt un tika meklēti jauni darbības virzieni. Attiecīgi, šobrīd uzņēmums nodarbojas ar nekustamo īpašumu tirdzniecību un līdzīgiem projektiem. Pārmaiņas ir vērā ņemamas, bet pozitīvi ir tas, ka uzņēmums turpina darbu pielāgojoties jaunajai situācijai.

Protams, šim uzņēmumam vairs nav tik liela nozīme Jelgavā vai valstī, jo naudas apgrozījums vairs nav tik liels un arī darbavietu skaits ko nodrošina šis uzņēmums nav tik liels. Šis uzņēmums vairs nav centrālais savā apkārtnē.

Jelgavas cukurfabrikā ražos tankus

Minēts ka fabrikas ēkas ir nojauktas un „Riverside Properties” darbojas tikai dažās palikušajās ēkās, atlikusī fabrikas teritorijas daļa ir pārdota un tajā ir plānots veidot vagonu rūpnīcu. Diemžēl, sarežģījumi ir piemeklējuši arī šo ieceri, jo īpašnieki no Krievijas uzņēmuma ir saskārušies ar finansiālām problēmām, līdz ar to, projekts ir apturēts līdz tiks segti parādi un rasti jauni investori. Tādēļ, šobrīd, cukurfabrikas teritorija ir pamesta un gaida labākus laikus. Cerams ka tie pienāks gana ātri, jo tas var nozīmēt jaunas darba vietas un attīstību visam reģionam. Lai arī cukurfabrika savu darbību ir pārtraukusi jau gana sen, pastāv iespēja ka reģionam var rasties jauna iespēja attīstīties pateicoties šai vagonu rūpnīcai.

One thought on “Jelgavas cukurfabrika šodien

  1. Manuprāt investīcijas ir labāka finansējuma piesaistes metode, lai attīstīt uzņēmumu.

Comments are closed.