Jelgavas cukurfabrika

Vēl nesenā Latvijas vēsturē, cukura rūpniecība bija ļoti attīstīta. Bija vairākas cukurfabrikas kuras ne tikai apgādāja Latvijas iedzīvotājus ar cukuru, bet to arī eksportēja Eiropā un citviet pasaulē. Nesenie notikumi gan ir šo nozari teju iznīcinājuši un viens no upuriem ir arī Jelgavas cukurfabrika.

Jelgavas cukurfabrika radās 1926. gadā kā privāta akciju sabiedrību. Jau pēc gada tā kļuva par valsts uzņēmumu, bet 1995. gadā tā kļuva par akciju sabiedrību. Uzņēmuma pamatā bija cukura ražošana no cukurbietēm. Laika gaitā, uzņēmums ražoja arī cukuru no cukurniedrēm un ražoja arī šķidro cukuru, bet pamatā, cukurbietes ir bijušas šī uzņēmuma darbības pamatā. Uzņēmums arī darbojās ar pietiekoši lielu produkcijas apjomu, 1935. gadā tika ražotas 500 tonnas cukura diennaktī.

Jelgavas cukurfabrika nodarbojās ar cukura ražošanu, bet paralēli tam, tika ražota arī siltumenerģija un elektroenerģija. Šādā veidā, uzņēmuma apgrozījums bija mērāms vairākos desmitos miljonu latu.

Diemžēl, 2007. gadā Jelgavas cukurfabrika pārtrauca savu darbību un tika sākta rūpnīcas ēku nojaukšana. Tas notika Eiropas Savienības noteikto kvotu un ierobežojumu dēļ, kā rezultātā, cukura ražošanas nozare Latvijā piedzīvoja ļoti smagu triecienu un liela daļa šīs industrijas pārtrauca pastāvēšanu, arī šī cukurfabrika. Jāmin ka šāds liktenis ir piemeklējis lielu daļu Latvijas cukura industrijas.

Jelgavas cukurfabrika ir spēlējusi ļoti lielu lomu Latvijas attīstībā, bet Jelgavas attīstībā šis uzņēmums ir spēlējis daudz lielāku lomu. Šis uzņēmums nodrošināja darba vietas apkārtējiem iedzīvotājiem un attīstīja vietējo infrastruktūru. Savā laikā, šis bija ļoti liels uzņēmums Latvijas mērogā, kas nozīmē ka tas ietekmēja ne tikai vietējo ekonomiku, bet arī valsts ekonomiku kopumā. Protams, laika gaitā radās konkurenti un kopējais iespaids uz ekonomiku saruka, bet nevaram noliegt, ka viena no lielākajām cukurfabrikām Latvijā vienmēr ir bijusi pietiekoši nozīmīga, lai tās darbības pārtraukšana atstātu pietiekošu iespaidu uz ekonomiku un sociālo stāvokli valstī un, īpaši, Jelgavā.